I förrgår fick jag höra om ett väldigt intressant projekt i Västa Götalandregionen, angående malignt melanom och tidig upptäckt. Så jag hörde mig för med en speciell facebookgrupp om någon där hade erfarenheter av projektet och ville bli intervjuad för någon form av artikel, (yrkesskadad - ja).
 
Det underbara tips jag fick var att kontakta dr. JL - en favoritläkare! - för han håller tydligen på med ett liknande projekt i Sthlm!!
 
Han i sin tur rekommenderade mig att läsa en artikel i Läkartidningen, den är lite klurig att läsa då den riktar sig till läkare och är skriven på "läkarspråk", men det handlar om samtida maligna melanom. Båda mina jag tog bort 2006 var melanom. I stycke 9 i artikeln, (stycke 3 under rubriken  "Synkrona melanom vanliga i vårt patientmaterial"), där ingår jag i statistiken. Statistiken baseras nämligen på neavi borttagna på Hudklinikens Huddingemottagning mellan åren 2006 och 2007.
 
"Av 163 opererade melanompatienter diagnostiserades 17 (10 procent) med ett andra melanom inom ett år."
 
"Sex (4 procent) diagnostiserades redan vid operationstillfället".
 
10 [av melanom nr 2 var] lägre [i utvecklingsbedömningen än det första] (varav 8 in situ-melanom).
 
"Särskild uppmärksamhet ska ägnas patienter med ärftlighet för melanom eller många dysplastiska nevi...", (jag tillhör båda dessa grupper).

Det kanske låter som en bagatell, men för mig känns det faktiskt bra att vara en del av statistiken. Även om jag tillhör dessa 17 av 163 och bör ägnas mer uppmärksamhet än övriga melanompatienter, plus mer uppmärksamhet pga nämna faktorer som ärftlighet och många dysplastiska.
 
Jag tillhör gruppen 8 av 17 där melanom nr 2 var in situ, dvs i förstadie. Melanom nr 1 var "mycket ytligt" och lägre än så kan man inte gå utan att det blir förstadie.
 
Att jag sedan haft neavi som bedömts som för-förstadium (dvs lika bra att plocka bort innan de ens hamnar i förstadiestatistiken) är en helt annan sak. Enligt tabellen nedan är jag den patient som benämns som "en patient kom för utvidgad excision av två melanom". 18-årig kvinna (egentligen 17 i två månader till), både melanom 1 + 2 lokaliserade till ryggen, tumörklass T1 (ytligt) resp. Tis (förstadie).
 
Kolla åldrarna på övriga i gruppen... skrämmande. Det är fan inte rättvist att behöva diagnostiseras vid min ålder. Men det visste jag redan.
 

Kommentera

Publiceras ej